4. nedeľa v adventnom období – 24. 12. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes na 4. adventnú nedeľu sú sväté omše večer zo slávnosti Narodenia Pána o 19.30 za účasti detí, o 22.00 (maď.) a o 24.00 polnočná.

Na slávnosť Narodenia Pána 25. 12. a na sviatok sv. Štefana 26. 12. sú sväté omše: 7.30, 8.45 maď., 10.30 a o 18.00.

Narodenie Pána budeme sláviť osem dní (oktávu) ako dni radosti, ako predĺženú nedeľu.

Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť aj do vašich domov v pondelok 25. 12. od 14:00. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami, alebo sa prihlásiť na facebookovej stránke farnosti do 4. adventnej nedele. V našom kostole budú koledovať v pondelok 25.12. po detskej svätej omši o 10:30. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. Viac informácií na dobranovina.sk

V nedeľu 31. 12. je liturgický sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pri svätej omši o 10.30 si manželia môžu obnoviť manželské sľuby.

V nedeľu 31.12. budú sväté omše dopoludnia o 7.30, o 8.45 maď. a 10.30.16.30 bude svätá omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a spevom hymnu Teba, Bože, chválime s možnosťou získania úplných odpustkov. O 23.30 vás pozývame na adoráciu, ktorú zakončíme eucharistickým požehnaním o polnoci.

Katechézy pre prvoprijímajúcich a birmovancov sú až po zimných prázdninách.

Všetkým vám vyprosujeme pokojné, požehnané, milostiplné a radostné sviatky Narodenia nášho Pána.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár