2. nedeľa v adventnom období– 10. 12. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 17. 12. vás prosíme o milodary na energie a plánované opravy našich kostolov. Srdečné Pán Boh zaplať!

Na  3. adventnú nedeľu „Gaudete“ (dnes) 17. 12. pozývame veriacich po farskej svätej omši o 10.30 do kostolnej záhrady pri kríži na spoločné občerstvenie, podobne ako tomu bolo na hodovú nedeľu. Šikovné gazdinky môžu priniesť svoje dobroty a okrem toho sa bude podávať vianočný punč pre dospelých i pre deti. Príďte vytvárať spoločenstvo, ktoré radostne očakáva príchod svojho Pána.

Chorýchnevládnych po domoch navštívime v pondelok 18.12. a v utorok 19.12. Ešte v priebehu nedele a pondelka ich môžete nahlásiť v sakristii farského kostola.

Spoločné spovedanie pre maďarsky hovoriacich veriacich bude v pondelok 18.12. od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole aj s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Prijať ju môžu iba chorí a seniori, ktorí môžu pristúpiť pri tejto svätej omši aj k svätému prijímaniu. Svätá omša po maďarsky zo stredy 20.12. aj s daným úmyslom sa presunie na pondelok 18.12. o 16.30. V stredu už potom nebude svätá omša po maďarsky.

V utorok 19.12. sa bude pri rannej aj večernej svätej omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môžu iba chorí, ktorých stav má tendenciu sa zhoršovať (nie nachladnutí alebo s chrípkou) a seniori. Ďalšia podmienka je byť v stave posväcujúcej milosti.

Spoločné spovedanie po slovensky bude v piatok 22.12. a v sobotu 23.12 od 16.00 do 18.00. Ako po iné roky, aj teraz nám budú vypomáhať viacerí kňazi z nášho dekanátu.

Aj tento rok prosíme o pomoc pri výzdobe stromčekov v štvrtok 21. 12. po večernej svätej omši.

V nedeľu 24.12. je štvrtá adventná nedeľa a zároveň aj Štedrý deň. Sväté omše zo 4. adventnej nedele sú iba dopoludnia: o 7.30, 8.45 (maď) a o 10.30.

Večer sú už zo slávnosti Narodenia Pána sväté omše o 19.30 za účasti detí, o 22.00 (maď.) a o 24.00 polnočná.

Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť aj do vašich domov v pondelok 25. 12. od 14:00. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami, alebo sa prihlásiť na facebookovej stránke farnosti do 4. adventnej nedele. V našom kostole budú koledovať v pondelok 25.12. po detskej svätej omši o 10:30. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. Viac informácií na dobranovina.sk

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránkewww.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár