4. nedeľa v adventnom období – 24. 12. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V nedeľu 31. 12. je liturgický sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pri svätej omši o 10.30 si manželia môžu obnoviť manželské sľuby.

V nedeľu 31.12. budú sväté omše dopoludnia o 7.30, o 8.45 maď. a 10.30. O 16.30 bude svätá omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka a spevom hymnu Teba, Bože, chválime s možnosťou získania úplných odpustkov. O 23.30 vás pozývame na adoráciu, ktorú zakončíme eucharistickým požehnaním o polnoci.

V pondelok 1. 1. je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše sú podľa nedeľného bohoslužobného poriadku.

K prvému piatku vzhľadom na nedávne spovedanie pred Vianocami, budete môcť pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.

V sobotu 6. 1. je prikázaný sviatok, slávnosť Zjavenia Pána. Sväté omše sú podľa nedeľného bohoslužobného poriadku. Už v piatok večer sú sväté omše s platnosťou zo slávnosti. Pri svätých omšiach budeme požehnávať„ Trojkráľovú vodu“, ktorú si môžete vziať na požehnanie svojich príbytkov.

Všetkým vám vyprosujeme pokojné, požehnané, milostiplné a radostné sviatky Narodenia nášho Pána.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár