3. nedeľa v adventnom období - 11. 12. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 11. 12. popoludní vykonáme pastoračnú návštevu v domove Jeseň života na Družstevníckej ulici.

Pozývame vás na modlitby vo Večeradle do farského kostola sv. Michala túto nedeľu 11. 12. o 16.30.

Spovedanie doma chorých pred Vianocami, prosíme vás, nahláste do stredy 14. 12. v sakristii farského kostola alebo priamo na fare, aj telefonicky v čase úradných hodín. Spovedať budeme chodiť vo štvrtok 15.12. a v piatok 16.12. doobeda. Spoločné pomazanie chorých bude v utorok 13.12 pri rannej aj večernej sv. omši. Pre maďarských veriacich bude pomazanie chorých v pondelok 19.12. o 16.30 pri svätej omši. Predtým bude spoločná sv. spoveď po maďarsky od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Predvianočná sv. spoveď po slovensky bude v sobotu 17.12. a v nedeľu 18.12. od 16.00 do 18.00 vo farskom kostole.

Znova pripomíname, že ranné sv. omše vo farskom kostole sú od pondelka do piatku o 6.45 a v sobotu a v nedeľu o 7.30.

Od 3. adventnej nedele 11.12. nebudú v Kostole sv. Jozefa o 10.00 sv. omše až do odvolania. Ale bude spojená sv. omša o 10.30 vo farskom Kostole sv. Michala.

Môžete prísť zapísať úmysly slovenských aj maďarských svätých omší na prvý polrok 2023 v kancelárii farského úradu.

Koledníci Dobrej noviny prinesú radostnú zvesť aj do vašich domov, v nedeľu 25. 12. po 14:00. Každý, kto má záujem prijať koledníkov, sa môže zapísať na papier na stolíku s novinami. V našom kostole budú koledovať v nedeľu 25.12. po detskej svätej omši o 10:30. Zbierkou Dobrej noviny podporíme humanitárne a rozvojové projekty v subsaharskej Afrike. Viac informácií na dobranovina.sk

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan