33. nedeľa v období cez rok – 19. 11. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 19. 11. sa uskutoční zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme, že okrem modlitieb aj týmto spôsobom podporíte nové kňazské povolania.

Od utorka budú vo farskom kostole k dispozícii tabuľky požehnania na rok 2024 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

V stredu 22. 11. 2023 „Červenou stredou“ si na celom svete pripomíname tých, ktorí trpia pre svoju vieru. Ľudia na všetkých kontinentoch sa spoja v modlitbe za trpiacich kresťanov. Symbolom červenej farby poukazujú na nespravodlivosť, ktorú zažívajú veriaci na celom svete. Zapojíme sa aj my modlitbou svätého ruženca a po svätej omši pobožnosťou za prenasledovaných kresťanov.

Budúca 34. nedeľa, nedeľa Krista Kráľa je posledná v liturgickom roku „A“. Na záver svätej omše bude zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s možnosťou získania úplných odpustkov.

O týždeň v pondelok 27. 11. prosíme vedúcich jednotlivých sekcií Farskej pastoračnej rady (FPR), aby prišli na spoločné stretnutie o 19.00 do fary. Zároveň nech si pripravia krátke zhrnutie o činnosti svojej sekcie.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár