32. nedeľa v období cez rok – 12. 11. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V nedeľu 12. 11. môžete prispieť svojím milodarom na energie, plánované opravy a údržby našich kostolov. Vopred vyprosujeme pre každého darcu hojnosť Božieho požehnania.

Túto nedeľu 12. 11. vás pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala.

Spolok sv. Vincent de Paul, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach ďakuje všetkým dobrodincom za finančné prostriedky v rámci celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU, získané pri predaji srdiečok vo výške 815,- Eur. Napĺňate tým skutok telesného milosrdenstva, ktoré nám káže „Hladných nakŕmiť“. Srdečné Pán Boh zaplať!

Večernú svätú omšu v nedeľu 12. 11. o 18.00 vo farskom kostole sv. Michala bude celebrovať Doc. HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD. Všetkých srdečne pozývame.

Budúcu nedeľu 19. 11. sa uskutoční zbierka na kňazský seminár. Ďakujeme, že okrem modlitieb aj týmto spôsobom podporíte nové kňazské povolania.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár