31. nedeľa v období cez rok – 05. 11. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

V štvrtok 9.11. bude z príležitosti mesačnej rekolekcie kňazov nášho dekanátu koncelebrovaná svätá omša o 9.30 vo farskom kostole Ducha Svätého vo farnosti Levice-Rybníky.

Príprava dospelých k sviatostiam: krst, sväté prijímanie, birmovanie bude bývať dva štvrtky do mesiaca o 19.00 na fare. Najbližšie v štvrtok 9.11. o 19.00.

Po jesenných prázdninách budú pokračovať katechézy pre prvoprijímajúcich v stredu o 16.30 a pre birmovancov v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 16.00.

V sobotu 11.11. sa vo farnosti Levice-Rybníky bude konať Večer milosrdenstva s vladykom Cyrilom Vasiľom. Arcibiskup sa stretne s mládežou o 14.00 v pastoračnom centre fary a potom bude o 16.00 svätá omša v Kostole Ducha Svätého. Po svätej omši bude adorácia s modlitbami príhovoru, počas ktorej môžete pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

Pri príležitosti ukončenia reštaurátorských prác a posvätenia obrazu sv. Filomény bude v nedeľu 12.11. o 11.00 v Brhlovciach slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať doc. HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD. A potom večer o 18.00 príde k nám celebrovať sv. omšu do Kostola sv. Michala. Všetkých srdečne pozývame.

V nedeľu 12. 11. môžete prispieť svojim milodarom na energie, plánované opravy a údržby našich kostolov. Vopred vyprosujeme pre každého darcu hojnosť Božieho požehnania.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár