2. Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva – 07. 04. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Nedeľou Božieho milosrdenstva 07. 04. sa zavŕši Veľkonočná oktáva. Pozývame vás na modlitbu pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou po maďarsky o 14.00 a po slovensky o 15.00.

Potom nasleduje obvyklá pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci s modlitbou svätého ruženca, odprosujúcou modlitbou na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.

V pondelok 8.4. je liturgická slávnosť Zvestovanie Pána. Sväté omše sú ráno 6.45, popoludní o 16.30 po maď., večer o 18.00. V stredu už svätá omša po maďarsky nebude.

V štvrtok 11.4. bude koncelebrovaná svätá omša pri príležitosti dekanátnych rekolekcií a životného jubilea 70 r. Mons. Jána Bednára, vo farskom kostole sv. Michala o 10.00 za účasti viacerých kňazov. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy.

V nedeľu 14.4. vás prosíme o milodary na energie a opravy našich kostolov. Nech Pán štedro odmení vaše obety.

V nedeľu 14.4. popoludní bude v kostole sv. Jozefa o 15.00 stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich zo ZŠ A. Kmeťa a zo ZŠ Pri Podlužianke a o 16.30 s rodičmi prvoprijímajúcich zo ZŠ na ul. sv. Michala, zo ZŠ na Školskej ulici a súkromnej školy Narnia.

V mene celej farnosti sme poslali blahoželanie k 70. narodeninám nášho pána farára Mons. Jána Bednára do Rádia Lumen, ktoré odvysielajú v nedeľu 7. 4. od 17.15 v relácii Piesne na želanie ako piate v poradí, rovnako do TV Lux, kde naše blahoprianie odvysielajú v nedeľu 7.4. od 13.15 v relácii Na tónoch vďačnosti.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284.

Mons. Ján Bednár, farár