3. Veľkonočná nedeľa - 01. 05. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 01. 05. vykonáme pastoračnú návštevu v Jeseni života na Družstevníckej ulici od 14.00.

 Dnes v nedeľu 01. 05. vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti popoludní o 15.00 s obvyklým modlitbovým programom: Korunka, tichá poklona, modlitba svätého ruženca, odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, Eucharistické požehnanie, požehnanie náboženských predmetov a výmena ružencových tajomstiev.

 Od 1. mája budú každý deň počas celého mesiaca spievané Loretánske litánie o 17.50.

 Na prvý piatok môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00.

 V štvrtok 05. 05. nás navštívi dp. Ľuboslav Hromják, cirkevný historik Spišskej diecézy, ktorého môžeme často počuť na Rádiu Lumen, alebo Rádio Mária. My si ho pamätáme z pútavej prednášky o živote svätej Filomény vo farskom kostole z r. 2020 a ktorý pri tejto príležitosti bude sláviť aj svätú omšu o 18.00.

 Opakovane ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary na opravu lavíc.

 Prosíme vás, nezabúdajme ani na odídencov z Ukrajiny. Ak viacerí prinesiete do farského kostola alebo vo štvrtok do Vincentíka trochu trvanlivých potravín, nemusíte veľa naraz, vykonáte skutok lásky k blížnemu. Milosrdný Pán vás za to štedro požehná.

 Nasledujúci týždeň je Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás modliť sa na tento úmysel.

 Budúca 4. Veľkonočná nedeľa, je nedeľou Dobrého pastiera, kedy býva tradičná zbierka na kňazské semináre.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan