2. nedeľa v cezročnom období – 14. 01. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 14. januára, vás pozývame na modlitby do Mariánskeho Večeradla do farského kostola sv. Michala o 16.30.

Od 18. 1. do 25. 1. je Týždeň modlitieb za Zjednotenie kresťanov. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Tretia januárová nedeľa je pápežom Františkom ustanovená v roku 2019 za Nedeľu Božieho slova. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, ktorým nás veriacich povzbudzuje k čítaniu, rozjímaniu a k dennej modlitbe s Božím slovom.

Na budúcu, tretiu nedeľu v mesiaci 21. 1. môžete prispieť svojim milodarom na energie a opravy našich chrámov. Nech vás Pán, Boh štedro odmení a požehná za vašu obetavosť.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke
www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár