2. nedeľa v adventnom období– 10. 12. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Jesenná zbierka na Charitu prvú adventnú nedeľu, bola vo výške 1015,-€. Ďakujeme , že vaše srdce je otvorené pre chudobných a ste s nimi solidárny. Veď Pán Ježiš povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Túto nedeľu 10. 12. popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby do Mariánskeho večeradla do farského kostola sv. Michala archanjela.

Úmysly slovenských svätých omší na prvý polrok 2024 , úmysly svätých omší v maďarskom jazyku ako aj úmysly na sväté omše za účasti detí sa budú zapisovať priebežne už iba v kancelárii farského úradu od 11. 12. v čase úradných hodín.

Spolok sv. Vincenta de Paul – Konferencia sv. Jozefa aj tento rok organizuje vianočný projekt „Daruj vianočnú radosť“ zbierkou trvanlivých potravín. Môžete ich priniesť od pondelka 4. 12. do 18. 12. do farského kostola po všetkých svätých omšiach, alebo do Vincentíka v Dome služieb počas adventu každý pondelok od 15.00 do 17.00. Prinesené dary budú rozdané núdznym. Zároveň vás prosíme, ak viete o niekom, o nejakej rodine, ktorá potrebuje pomoc, dajte im o tejto pomoci vedieť. Môžu nás kontaktovať vo Vincentíku každý pondelok od 15.30 do 17.00. Pán nech bohato odmení vašu štedrosť.

Spoločenstvo rodičov pri kostole sv. Jozefa vás pozýva na tradičný „Adventný čaj“ v sobotu 16. 12. popoludní od 15.00. Pre deti budú pripravené hry a tvorivé dielne, kde budú piecť vianočné oblátky, zdobiť medovníky, vyrábať sviečky. Na občerstvenie sa bude podávať chutná kapustnica, vianočný punč a iné dobroty. Srdečne vás očakávame.

Na  3. Adventnú nedeľu „Laetare“ 17. 12. pozývame veriacich po farskej svätej omši o 10.30 do kostolnej záhrady pri kríži na spoločné občerstvenie, podobne ako tomu bolo na hodovú nedeľu. Šikovné gazdinky môžu priniesť svoje dobroty a okrem toho sa bude podávať vianočný punč pre dospelých i pre deti. Príďte vytvárať spoločenstvo, ktoré radostne očakáva príchod svojho Pána.

Prosíme vás, nahlasujte v priebehu budúceho týždňa do nedele 17.12. svojich chorých po domoch v sakristii farského kostola, alebo v kancelárii farského úradu. Navštívime ich v pondelok 18.12. a v utorok 19.12.

Spoločné spovedanie pre maďarsky hovoriacich veriacich bude v pondelok 18.12. od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole.

V utorok 19.12. sa bude pri rannej aj večernej svätej omši vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môžu iba chorí, ktorých stav má tendenciu sa zhoršovať (nie nachladnutí alebo s chrípkou) a seniori. Ďalšia podmienka je byť v stave posväcujúcej milosti.

Spoločné spovedanie po slovensky bude v piatok 22.12. a v sobotu 23.12 od 16.00 do 18.00. Ako po iné roky, aj teraz nám budú vypomáhať viacerí kňazi z nášho dekanátu.

V nedeľu 17. 12. vás prosíme o milodary na energie a plánované opravy našich kostolov. Srdečné Pán Boh zaplať!

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár