27. nedeľa v období cez rok – 08. 10. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 8.10. v nedeľu popoludní o 16.30 pozývame do farského Kostola sv. Michala archanjela na modlitby do Mariánskeho Večeradla.

Opakovane vás povzbudzujeme k intenzívnejšej modlitbe posvätného ruženca v spoločenstve v mesiaci október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii každé ráno po rannej svätej omši, v sobotu a v nedeľu pred svätou omšou a večer o 17.15. Touto modlitbou môžeme získať pri splnení podmienok úplné odpustky. Modlitbou svätého ruženca, ktorý je evanjeliovou modlitbou, vyprosíme od Boha mnohé a veľké milostí.

Budúca nedeľa 15. 10. je tretia v mesiaci, kedy môžete odovzdať svoj milodar na energie a plánované opravy a údržby našich kostolov. Pán, Boh zaplať!

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan