25. nedeľa v období cez rok – 24. 09. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás na eucharistickú adoráciu do farského Kostola sv. Michala archanjela od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 V sobotu (30. 9.) a v nedeľu (1. 10.) si môžete pred hlavným oltárom uctiť relikviu – kamienok z jaskyne v Gargane (Taliansko), kde sa v 5. storočí zjavil archanjel Michal. Je to tzv. relikvia ex petra de loco apparitionis (zo skaly miesta zjavenia). Relikvie si uctievame, lebo cez svätých nás privádzajú (sú prostriedok) k Bohu, ktorému jedinému sa klaniame. Za relikviu z Gargana, ktorá je vložená do levického ónyxu, ďakujeme Rádu rytierov sv. Juraja. Nech sv. Michal oroduje za nás!

Katechézy pred prvým svätým prijímaním sú každú stredu vo fare od 16.30 do 17.30.

 Katechézy pre birmovancov budú bývať od 9.10. vždy v jeden deň týždňa vo fare, pričom konkrétny deň závisí od zaradenia do skupinky, okrem prvopiatkových týždňov, kedy majú vo farskom Kostole sv. Michala možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a zúčastniť sa svätej omše o 18.00.  Máme prvopiatkový týždeň. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Ku chorým domov pôjdeme v obvyklých časoch.

 V mesiaci október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii vás povzbudzujeme k intenzívnejšej modlitbe posvätného ruženca v spoločenstve každé ráno po rannej svätej omši, v sobotu a v nedeľu pred svätou omšou a každý večer o 17.15. Touto modlitbou môžeme získať pri splnení podmienok úplné odpustky. Modlitba je našou silnou zbraňou na vyprosenie veľkých milostí.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan