28. nedeľa v období cez rok – 15. 10. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

  • Dnešnú nedeľu 15.10. môžete odovzdať svoj milodar na energie a plánované opravy a údržby našich kostolov. Pán, Boh zaplať!.

  • Na celom svete sa budú deti v stredu 18. októbra modliť ruženec. Aj v našom farskom kostole sa o 17.15 zapojíme do tejto celosvetovej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Celosvetovou ružencovou kampaňou si pripomíname slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Pozývame deti aj všetkých veriacich pridať sa k modlitbe za jednotu, pokoj a mier vo svete. 

  • Zároveň sa modlitbu sv. ruženca pomodlíme aj v rámci katechézy prvoprijímajúcich. O 16.30 sa najprv stretneme v Kostole sv. Jozefa, kde si povieme niečo o modlitbe ruženca a hneď potom sa túto modlitbu pomodlíme. Budeme radi, keď sa k tejto katechéze a modlitbe pripoja taktiež rodičia našich prvoprijímajúcich.

  • Vo štvrtok 19. 10. bude z príležitosti októbrovej kňazskej rekolekcie kňazov nášho dekanátu vo farskom Kostole sv. Michala o 9.30 koncelebrovaná svätá omša.

  • V sobotu 21. 10. pastoračne navštívime o 13.30 DSS Jeseň života.

  • Budúca nedeľa 22. 10. je Misijnou nedeľou v Cirkvi. Pozývame vás k modlitbe za misionárov a misijné územia. Okrem modlitbovej pomoci im môžeme pomáhať aj finančným darom v rámci misijnej zbierky pri všetkých svätých omšiach. Aj týmto spôsobom napomáhame ohlasovaniu a šíreniu Evanjelia.

  • Obraciame sa na vás, milí veriaci, s prosbou o zachovanie ticha „silencia“ (okrem spoločnej modlitby) pred svätými omšami a aj po svätých omšiach, kedy sa snažme vyhnúť hlasným a hlučným rozhovorom. Ďakujeme za pochopenie a prijatie tejto prosby.

  • Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:SK18 0900 0000 0000 2861 1284

  • Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk Ján Bednár, farár, dekan