23. nedeľa v cezročnom období - 04. 09. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Od nedele 4.9. sa začnú opäť sláviť sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa o 10.00.

 Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy býva pravidelná adorácia vo farskom kostole sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

 Zároveň sa od 5. 9. vrátime k obvyklému bohoslužobnému poriadku. To znamená že každý deň od pondelka vrátane soboty budú ranné sväté omše o 6.45. Zmena bude od 5. 9. v slávení svätých omší po maďarsky: počas pracovných dní iba v stredu a piatok o 16.30, v nedeľu zostáva o 8.45.

 V pondelok 5. 9. pozývame členov Farskej ekonomickej rady na stretnutie o 19.00.

 V štvrtok 8. 9. bude stretnutie všetkých katechétov o 16.00 .

 Na sviatok Povýšenia svätého kríža 14. 9. ako tradične budeme mať Kalvárske hody na kalvárii. Program: 16.00 Krížová cesta za pokoj na Ukrajine, o 16.30 slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať dp. Martin Felix, farár farnosti Levice-Rybníky. Po svätej omši bude agapé: guláš, cukrová vata pre deti a rôzne koláče, ktoré by šikovné kuchárky mohli priniesť na pohostenie. Pozývame všetkých Levičanov a aj ľudí z okolia.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan