25. nedeľa v období cez rok - 18. 09. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnú nedeľu 18. 09. môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole. Nech Pán, Boh požehná každého dobrodincu.  V nedeľu 18. 09. vykonáme o 14.00 pastoračnú návštevu v Domove dôchodcov Jeseň života na Družstevníckej ulici.

 Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave Kalvárskych hodov na sviatok Povýšenia Svätého Kríža.

 V pondelok 19. 9. 2022 sa uskutoční modlitbové stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého po rannej svätej omši.

 V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. My budeme ďakovať v piatok 23. 9. pri všetkých svätých omšiach. Prosíme vás tak, ako po iné roky, aby ste priniesli z plodov vašich záhrad na poďakovanie Pánovi zato, že požehnal prácu vašich rúk a daroval vám úrodu. Trváce plodiny môžete nosiť už od pondelka, tie háklivejšie, mäkké plody skôr v štvrtok, aby nepodľahli skaze. Členky Spolku sv. Vincenta de Paul ich rozdajú chudobným. Pán Boh zaplať!

 Deti z 3. ročníkov ZŠ, ktoré sa prihlásili na náboženskú výchovu, dostanú v škole od katechétov prihlášky, ktoré, prosíme rodičov, aby ich hneď vyplnili a odovzdali katechétom. Staršie deti od 4. ročníkov vyššie, ktoré by chceli prijať sväté prijímanie, nech si pýtajú prihlášku od katechétky.

 Každú stredu od 21. 9. budú mať prípravu pred prvým svätým prijímaním vo fare od 16.30 do 17.30. Prvé informačné stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania rodičov spolu s prvoprijímajúcimi deťmi bude v nedeľu 25. 9. o 15.00 v kostole sv. Jozefa, kde dostanú deti katechetické pomôcky.

 Budúci birmovanci majú prvé stretnutie v piatok 23. 9. o 16.00 v kostole sv. Jozefa. Prosíme deviatakov ZŠ a starších, ktorí sa prihlásili na sviatosť birmovania v našej farnosti, aby prišli spolu so svojimi rodičmi na úvodné informačné stretnutie v nedeľu 25. 09. o 16.30 do kostola sv. Jozefa, kde dostanú katechetické pomôcky.

 Máriina Légia bude mať v sobotu 24. 09. o 14.00 stretnutie so svojími pomocnými členmi vo fare.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan