22. nedeľa v cezročnom období - 28. 08. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste obetovali v nedeľu 21. 8. na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala. Pán, Boh zaplať!

 K prvému piatku spovedáme v stredu 31. 8., štvrtok 1. 9. a piatok 2. 9. od 16.00. Pozývame k sviatosti zmierenia aj školákov, aby začínali nový školský rok s očisteným svedomím. Chorých navštívime v dohodnutých časoch.

 Končia sa prázdniny a od nedele 4.9. sa začnú opäť sláviť sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa o 10.00.

 Zároveň sa od 5. 9. vrátime k obvyklému bohoslužobnému poriadku. To znamená že každý deň od pondelka vrátane soboty budú ranné sväté omše o 6.45. Zmena bude od 5. 9. v slávení svätých omší po maďarsky: počas pracovných dní iba v stredu a piatok o 16.30, v nedeľu zostáva o 8.45.

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan