21. nedeľa v cezročnom období - 21. 08. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes, v nedeľu 21. 8. môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala po všetkých svätých omšiach. Pán, Boh zaplať za každý milodar!

 Srdečne ďakujeme aj za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan