21. nedeľa v cezročnom období – 27. 08. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste obetovali v nedeľu 20. 8. na energie a plánované
opravy našich kostolov. Pán, Boh zaplať!

 K prvému piatku spovedáme v stredu 30. 8., štvrtok 31. 8. a piatok 1. 9. od 16.00.
Pozývame k sviatosti zmierenia aj školákov, aby začínali nový školský rok s očisteným
svedomím.
Chorých navštívime v dohodnutých časoch.

 Na budúcu sobotu 2. 9. má na prvú fatimskú sobotu na Starých Horách modlitbovú
službu levický dekanát. Zároveň aj Rádio Lumen má tam svoju akciu: jeho pracovníci
sa pomodlia ruženec o 10.00 a po svätej omši budú k dispozícii pre pútnikov. Pozývame
vás na túto púť. Členom Ružencového bratstva sa bude hradiť polovica prepravného,
ktorého výšku upresníme. Prihlasujte sa do piatku večera v sakristii farského kostola
sv. Michala v Leviciach. Odchod je v sobotu ráno o 7.00 spred fary v meste a návrat
okolo 14.00.

 Končia sa prázdniny a od nedele 3.9. sa začnú opäť sláviť sväté omše za účasti detí
v kostole sv. Jozefa o 10.00.

 Zároveň sa od 4. 9. vrátime k obvyklému bohoslužobnému poriadku. To znamená že
každý deň od pondelka do piatku budú ranné sväté omše o 6.45, v sobotu o 7.30. Sväté
omše po maďarsky budú počas pracovných dní v stredupiatok o 16.30, v nedeľu
zostáva o 8.45.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan