20. nedeľa v cezročnom období – 20. 08. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Túto nedeľu 20. 8. môžete prispieť svojím milodarom na energie a plánované úpravy a opravy našich kostolov. Najbližšie sa plánuje zhotovenie vitráže okna nad sakristiou vo farskom kostole sv. Michala s tematikou obrazu Božieho milosrdenstva. Ďakujeme za Vašu štedrosť a ochotu starať sa a zveľaďovať naše chrámy.

 V nedeľu 20. 8. bude dopoludnia o 10.30 z príležitosti svojho 50 ročného kňazského jubilea sláviť vo farskom kostole svätú omšu dp. Július Tassáry, ktorý tu pôsobil v 70- tych rokoch.

 Prezidentka Združenia Zázračnej medaily v mene všetkých jeho členov s radosťou pozýva na formačné víkendy záujemcov o vstup do aktívneho členstva v Združení Zázračnej medaily. Pomáhajme šíriť apoštolát Zázračnej medaily a úctu k Panne Márii. Bližšie informácie a termíny sú na nástenke.

 V utorok 22. 8. sa po rannej sv. omši stretnú členovia Misijného združenia Ducha Svätého na spoločnej modlitbe.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Mons. Ján Bednár, farár dekan