20. nedeľa v cezročnom období - 14. 08. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V pondelok 15. 8. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú iba vo farskom kostole sv. Michala: po slovensky aj ráno o 6.45 a večer o 18.00; po maďarsky o 16.30.

 Po rannej svätej omši 15. 8. bude stretnutie členov Misijného združenia Ducha Svätého.

 Pozývame putovať na horu Butkov pri Ladcoch v sobotu 20. 8. Prihlasujte sa u pani Hajdamárovej. Kontakt nájdete na výveske.

 V nedeľu 21. 8. môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan