19. nedeľa v cezročnom období – 13. 08. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Dnes, 13. 8. je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Ako sme minulú nedeľu oznamovali, vzhľadom na doobedňajšie sväté omše, bude eucharistická poklona iba popoludní od 14.00 do 17.45.15.00 sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a o 17.00 slávnostný svätý ruženec. Ostatné časy bude tichá poklona. Na tieto hodiny vás prosíme o stráženie kostola. Zapisujte sa na hárok pri vstupe do kostola.

 V utorok 15. 8. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú vo farskom kostole sv. Michala: po slovensky ráno o 7.30 a večer o 18.00; po maďarsky o 16.30. V kostole sv. Jozefa o 16.30 po slovensky.

 Pozývame putovať na horu Butkov pri Ladcoch v sobotu 19. 8. Poplatok za autobus je 30,-€. Odchod ráno o 7.00 z parkoviska pri Bille pri železničnej stanici. Prihlasujte sa u pani Hajdamárovej. Kontakt nájdete na výveske. (0908170815)

 Prezidentka Združenia Zázračnej medaily v mene všetkých jeho členov s radosťou pozýva na formačné víkendy záujemcov o vstup do aktívneho členstva v Združení Zázračnej medaily. Pomáhajme šíriť apoštolát Zázračnej medaily a úctu k Panne Márii. Bližšie informácie a termíny sú na nástenke.

 Budúcu tretiu nedeľu v mesiaci 20. 8. môžete prispieť svojím milodarom na energie a plánované úpravy a opravy našich kostolov. Najbližšie sa plánuje zhotovenie vitráže okna nad sakristiou vo farskom kostole sv. Michala s tematikou obrazu Božieho milosrdenstva. Ďakujeme za Vašu štedrosť a ochotu starať sa a zveľaďovať naše chrámy.

 V nedeľu 20. 8. bude z príležitosti svojho 50 ročného kňazského jubilea sláviť vo farskom kostole svätú omšu o 10.30 dp. Július Tassáry, ktorý tu pôsobil v 70-tych rokoch.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284


Mons. Ján Bednár, farár dekan