18. nedeľa v cezročnom období- 31. 07. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V utorok 02. 8. sa môžu získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly” pri splnení predpísaných podmienok: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a Vyznaním viery (Verím v jedného Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky – svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

 Prvý štvrtok v mesiaci 04. 08. je Dňom modlitieb za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme obetovať aj eucharistickú adoráciu o 17.00.

 Na prvý piatok 05. 08. bude svätá omša aj ráno o 6.45.

 K prvému piatku v mesiaci môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých navštívime v dohodnutých termínoch.

 Ctiteľov svätej Filomény, i všetkých veriacich, pozývame na 10. ročník púte k svätej Filoméne do Spišského Podhradia od 09. 8. do 12. 8. 2022. Cena za osobu je 130,-€ , zahŕňa ubytovanie na 3 noci s polpenziou plus cestovné. Sú ešte voľné miesta. Odchod autobusu bude 09. 08. ráno o 7.00 z parkoviska vedľa obchodného domu Billa pri železničnej stanici v Leviciach. Prihlasujte sa u pani Evy Hajdamárovej, kontakt nájdete na výveske.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan