2. pôstna nedeľa - 13. 03. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Aj dnešnú nedeľu (13.3.) poobede o 15.00 je na Kalvárii krížová cesta. Prosíme, príďte sa pomodliť za pokoj na Ukrajine. Vo všetky pôstne nedele bude za každého počasia krížová cesta na Kalvárii o 15.00. V Kostole sv. Michala sa budeme krížovú cestu modliť vždy v stredu a v piatok od 17.30.Po maďarsky stredu a v piatok od 16.00.

 Od 1. pôstnej nedele končil dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

 Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec pri príležitosti 400. výročia svätorečenia Františka Xaverského, ktorý sa stal duchovným patrónom Banskobystrickej diecézy a je zároveň patrónom jej katedrálneho chrámu, vyhlasuje na území Banskobystrickej diecézy ROK SVÄTÉHO FRANTIŠKA XAVERSKÉHO v období od 12. 03. 2022 do 12. 03. 2023.

 Spolok sv. Vincenta de Paul vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín pre Ukrajincov každý štvrtok do odvolania od 15.30 do 17.00 vo Vincentíku, ktorý sa nachádza v Dome služieb Poľná 6.Okrem potravín je možné priniesť hygienické potreby, deky, plienky, vlhčené utierky…

 Finančnú pomoc môžete posielať aj na Slovenskú katolícku charitu: SK93 1100 0000 0029 4546 3097 Vs: 380 Alebo ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi: SK09 0900 0000 0051 2133 9396, do poznámky uveďte “Pomoc Ukrajine”.

 Na budúcu 3. nedeľu v mesiaci 20. 03. môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom kostole. Pán Boh zaplať!

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan