1. pôstna nedeľa - 06. 03. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Dnes (6.3.) po všetkých sv. omšiach je zbierka na charitu. Za každý váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 Dnes (6.3.) poobede o 15.00 je na Kalvárii krížová cesta. Prosíme, príďte sa pomodliť za pokoj na Ukrajine. Vo všetky pôstne nedele bude za každého počasia krížová cesta na Kalvárii o 15.00. V Kostole sv. Michala sa budeme krížovú cestu modliť vždy v stredu a v piatok od 17.30.

 Dnes (6.3.) na 1. nedeľu v mesiaci bude vo farskom Kostole sv. Michala až o 16.00 ruženec a pobožnosť s požehnaním. Potom si vymeníte ružencové tajomstvá a zoberiete si časopisy Ruženec.

 V stredu (9.3.) o 11.00 sv. omšou sa začnú rekolekcie levického dekanátu v Kmeťovciach.

 Katechézy prvoprijímajúcich začneme po jarných prázdninách v stredu 9.3. od 16.30 do 17.30 vo fare. Prvé sväté prijímania sú naplánované na 12.a 19.júna. Podrobný rozpis a presné informácie dostane každé dieťa.

 Katechézy pre birmovancov začneme v piatok 11. marca o 15.30 v Kostole sv. Jozefa. Z Biskupského úradu nám oznámili termín birmovky na 4.júna o 10.00 vo farskom Kostole sv. Michala.

 Od dnes (6.3.) končí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan