Slávenie svätých omší

Podľa novýh nariadení je možná vyššia účasť na svätých omšiach, zatiaľ iba v režime OP

Bohu vďaka, už môžete vo väčšom počte prichádzať na sväté omše, hlavne v nedeľu aj do 100 osôb na jednu svätú omšu v režime OP. Prosíme, aby ste naďalej zachovávali všetky vládou stanovené opatrenia. Preto od februára v sobotu a v nedeľu sväté omše o 16.30 už nebudú.

 Sväté omše vo farskom kostole sv. Michala ráno pondelok až sobota o 6.45. Večer vždy o 18.00, po maďarsky v pondelok, stredu a piatok o 16.30. V nedeľu o 7.30, 8.45 maď., 10.00, 11.15 a o 18.00.

 V kostole sv. Jozefa v nedeľu o 10.00.