2. Nedeľa v cezročnom období - 16. 01. 2021

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

 Dnes 16. 1. je tretia nedeľa v mesiaci. Po každej svätej omši môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom kostole. Vyprosujeme hojné požehnanie pre všetkých, ktorí ste osobne priniesli milodar na faru, odovzdali pri spovedaní kňazovi, alebo ste poslali milodar na účet farnosti:SK18 0900 0000 0000 2861 1284. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 V pondelok 17. 1. pozývame členov Farskej ekonomickej rady na stretnutie o 19.00.

 Po najnovších uvoľneniach opatrení, ktoré vláda teraz vyhlásila, môžete vo väčšom počte prichádzať na sväté omše, hlavne v nedeľu aj do 100 osôb na jednu svätú omšu v režime OP. Všetky epidemické opatrenia zostávajú v platnosti.

 Časy svätých omší vo farskom kostole: po slovensky ráno pondelok až sobota vždy o 6.45; večer o 18.00; Po maďarsky v pondelok, stredu a piatok o 16.30. V sobotu svätá omša o 16.30 s nedeľnou platnosťou.  V nedeľu budú sväté omše: 7.30, 8.45 maď, 10.00, 11.15, 16.30, 18.00.

 V kostole sv. Jozefa je nedeľná sv. omša iba o 10.00.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan