3. Nedeľa po Narodení Pána - 09. 01. 2021

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto​

Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie a od pondelka začína obdobie cez rok. Liturgická farba bude zelená.  V kostole sv. Jozefa budú od 9. 1. sv. omše iba o 10.00. Ktorí ste mali lístok na 11.15, môžete ísť na svätú omšu do farského kostola.

 Vo farskom kostole sv. Michala v nedeľu budú naďalej sväté omše: 7.30, 8.45 maď, 10.00, 11.15, 16.30, 18.00.

 Oznamujeme, že v utorok a štvrtok rušíme sväté omše o 16.30. V sobotu svätá omša o 16.30 zostáva.

 Budúci štvrtok 13. 1. sa uskutoční stretnutie ctiteľov sv. Filomény o 17.00 v režime OP.

 Je možnosť prísť si dať zapísať úmysly svätých omší počas týždňa v čase úradných hodín.

 V nedeľu 16. 1. je tretia nedeľa v mesiaci. Po každej svätej omši môžete odovzdať svoj milodar na opravu lavíc vo farskom kostole. Vyprosujeme hojné požehnanie pre všetkých, ktorí ste osobne priniesli milodar na faru, odovzdali pri spovedaní kňazovi, alebo ste poslali milodar na účet farnosti:SK18 0900 0000 0000 2861 1284. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 Prosíme ochotných veriacich, aby sa podľa možnosti zapojili do upratovania farského kostola. Prihlásiť sa môžete u pani kostolníčky. Ďakujeme za ochotu.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, dekan