2. nedeľa Po Narodení Pána – 07. 01. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes na nedeľu Krstu Krista Pána 7. januára, vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti do farského kostola od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.

Končí sa Vianočné obdobie a od pondelka začína Cezročné obdobie pred Pôstnym obdobím. Vianočná výzdoba stromčekov môže zostať v kostole do 2. februára.

Budúci týždeň po vianočných prázdninách v škole, budeme pokračovať v katechéze prvoprijímajúcich v stredu 10. 01. o 16.30 vo fare. Rovnako pokračujú katechézy birmovancov v piatok 12. 01. o 16.00 vo fare.

Kto má záujem o požehnanie svojho príbytku, môže sa osobne dohodnúť s kňazom.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke
www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár