1. nedeľa v adventnom období– 03. 12. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnešnou 1. Adventnou nedeľou vstupujeme do liturgického roku „B“. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece.

Zároveň ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok. Zároveň slávime prvú nedeľu v mesiaci, kedy pozývame na poklonu Oltárnej sviatosti do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom na prvú nedeľu.

V piatok 8.12. je liturgická slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Je to zároveň prikázaný sviatok. Sväté omše sú všetky vo farskom kostole ráno o 6.45, večer o 16.30 maď. a o 18.00. Už v štvrtok večer o 18.00 bude svätá omša z tejto slávnosti.

Úmysly slovenských svätých omší na prvý polrok 2024 budeme zapisovať v sobotu 09. 12. po rannej aj večernej svätej omši. Veľmi vás prosíme, aby ste cez týždeň nechodili vopred zapisovať úmysly do kancelárie, nebudete môcť byť vybavení.

Úmysly svätých omší v maďarskom jazyku ako aj úmysly na sväté omše za účasti detí sa budú zapisovať priebežne od v kancelárii farského úradu od 11. 12.

Sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa budú od 1. adventnej nedele 3. 12. vo farskom kostole sv. Michala o 10.30.

Spolok sv. Vincenta de Paul – Konferencia sv. Jozefa aj tento rok organizuje vianočný projekt „Daruj vianočnú radosť“ zbierkou trvanlivých potravín. Môžete ich priniesť od pondelka 4. 12. do 18. 12. do farského kostola po všetkých svätých omšiach, alebo do Vincentíka v Dome služieb počas adventu každý pondelok od 15.00 do 17.00. Prinesené dary budú rozdané núdznym. Zároveň vás prosíme, ak viete o niekom, o nejakej rodine, ktorá potrebuje pomoc, dajte im o tejto pomoci vedieť. Môžu nás kontaktovať vo Vincentíku každý pondelok od 15.30 do 17.00. Pán nech bohato odmení vašu štedrosť.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár