2. nedeľa v adventnom období - 04. 12. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Spovedanie doma chorých pred Vianocami, prosíme vás, nahláste do stredy 14. 12. v sakristii farského kostola alebo priamo na fare, aj telefonicky v čase úradných hodín. Spovedať budeme chodiť vo štvrtok 15.12. a v piatok 16.12. doobeda. Spoločné pomazanie chorých bude v utorok 13.12 pri rannej aj večernej sv. omši.

Pre maďarských veriacich bude pomazanie chorých v pondelok 19.12. o 16.30 pri sv. omši. Predtým bude spoločná sv. spoveď po maďarsky od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole. Predvianočná sv. spoveď po slovensky bude v sobotu 17.12. a v nedeľu 18.12. od 16.00 do 18.00 vo farskom kostole.

Občianske združenie MICHAELIS pozýva všetkých na adventný čaj, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 10.12. o 15.00 vo farskej knižnici. Po modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstvu budú pre deti pripravené tvorivé dielne a hry. Dospelí sa budú môcť porozprávať a prežiť príjemný adventný podvečer. Pripravená bude aj kapustnica Zároveň prosíme šikovné mamičky, aby prispeli k pohosteniu prípravou koláčikov.

Jesenná zbierka na Charitu bola minulú nedeľu 932,- €. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Znova pripomíname, že ranné sv. omše vo farskom kostole sú od pondelka do piatku o 6.45 a v sobotu a v nedeľu o 7.30. Od 3. adventnej nedele 11.12. nebudú v Kostole sv. Jozefa o 10.00 sv. omše až do odvolania. Ale bude spojená sv. omša o 10.30 vo farskom Kostole sv. Michala.

Vo štvrtok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok. Už v stredu večer vo farskom kostole budú sv. omše zo slávnosti o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky. V Kostole sv. Jozefa bude sv. omša o 16.30 pre prvoprijímajúce deti (namiesto katechézy), birmovancov a všetkých veriacich. Vo štvrtok budú sv. omše len vo farskom kostole o 6.45, 16.30 a 18.00.

Na budúci týždeň si môžete prísť zapísať úmysly slovenských aj maďarských svätých omší na prvý polrok 2023 v kancelárii farského úradu.

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Povzbudzujeme vás zapojiť aj tieto úmysly do svojich modlitieb. My to budeme liturgicky sláviť v piatok pri všetkých sv. omšiach.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan