1. nedeľa v adventnom období- 27. 11. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Prvou adventnou nedeľou 27. 11., začíname liturgický rok „A”. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece. Sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa o 10.00 budú do 2. adventnej nedele vrátane a ešte v stredu 7. 12. o 16.30.

Ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok.

Dnes 27. 11. popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby do Večeradla vo farskom kostole sv. Michala.

V prvopiatkovom týždni môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia ako obvykle v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. K chorým doma pôjdeme v dohodnutých časoch.

Úmysly slovenských svätých omší na prvý polrok 2023 budeme zapisovať v sobotu 03. 12. po rannej aj večernej svätej omši. Veľmi vás prosíme, aby ste cez týždeň nechodili vopred zapisovať úmysly do kancelárie, nebudete môcť byť vybavení.

Úmysly svätých omší v maďarskom jazyku sa budú zapisovať priebežne od 5. 12. v kancelárii farského úradu.

Od budúcej soboty 03. 12. budú v sobotu ranné sväté omše vždy o 7.30.

Pán Boh zaplať za milodary na obnovu lavíc vo farskom kostole.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan