18. nedeľa v cezročnom období – 06. 08. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Dnes 6.8. na 18. nedeľu cezročnom období slávime sviatok Premenenia Pána.

 Dnes popoludní od 15.00 vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti do farského kostola s obvyklým modlitbovým programom: Korunka Božieho milosrdenstva, tichá poklona, o 16.00 spoločná modlitba posvätného ruženca, odprosujúca pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, eucharistické požehnanie, požehnanie náboženských predmetov, výmena ružencových tajomstiev.

 V nedeľu 13. 08. je v našej farnosti celodenná eucharistická poklona. Vzhľadom na dopoludňajšie nedeľné sväté omše, bude vystavená Oltárna sviatosť od 14.00 do 17.45. Modlitbový program bude pozostávať z Korunky Božieho milosrdenstva o 15.00 a z modlitby svätého ruženca o 17.00. Ostatné časy bude iba tichá poklona. Prosíme, aby ste sa aspoň po dvoch zapisovali na stráženie počas tichej poklony do zoznamu, ktorý bude položený pri vchode do kostola.

 Ctiteľov svätej Filomény, i všetkých veriacich, pozývame na 11. ročník púte k svätej Filoméne do Spišského Podhradia od 10. 08. do 12. 08. 2022. Cena za osobu je 110,-€, zahŕňa ubytovanie na dve noci s polpenziou plus cestovné. Sú ešte voľné miesta. Odchod autobusu bude v štvrtok 10. 08. ráno o 6.00 z parkoviska vedľa obchodného domu Billa pri železničnej stanici v Leviciach. Informujte sa u pani Evy Hajdamárovej: 0908 170 815

 V sobotu 19.augusta sa koná (jednodňová) Národná púť k Panne Márii Milosrdenstva na Butkov. Odchod je 19. 8. ráno o 7.00 z parkoviska pri Bille pri Železničnej stanici. Poplatok je 30,-€. Prihlasujte sa u pani Evy Hajdamárovej:0908 170 815.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan