19. nedeľa v cezročnom období - 07. 08. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V nedeľu 07. 08. pozývame na eucharistickú poklonu od 15.00 do farského kostola sv. Michala s obvyklým modlitbovým programom. Po eucharistickom požehnaní si môžete dať požehnať náboženské predmety.

 Ctitelia sv. svätej Filomény odchádzajú na púť k svätej Filoméne do Spišského Podhradia 09. 08. 2022 ráno o 7.00 z parkoviska vedľa obchodného domu Billa pri železničnej stanici v Leviciach. Kto by mal ešte záujem môže sa informovať u pani Evy Hajdamárovej, kontakt nájdete na výveske.

 V sobotu 13. 08. je v našej farnosti celodenná eucharistická poklona. Pretože o 15.00 bude sobáš, poklona potrvá iba do 14.00. Členovia Ružencového bratstva si rozdelia modlitbovú stráž ako po iné roky. Ostaní nech sa zapisujú iba do prázdnych okienok na zozname, ktorý bude položený pri vchode do kostola.

 Sväté omše po maďarsky sú v mesiaci august iba v stredu o 16.30 a v nedeľu o 8.45.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan