17. nedeľa v cezročnom období- 24. 07. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

V štvrtok 28. 7. Vás pozývame na eucharistickú adoráciu do farského kostola sv. Michala od 17.00.

 V nedeľu 31. 7. bude o 10.30 slávnostná svätá omša na levickej Kalvárii pri príležitosti výročia požehnania obnovenej kalvárie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude dp. Mgr. Michal Mališ, ThLic. rodák z Levíc. Z toho dôvodu vo farskom kostole svätá omša o 10.30 nebude.

 Ctiteľov svätej Filomény, i všetkých veriacich, pozývame na 10. ročník púte k svätej Filoméne do Spišského Podhradia od 09. 8. do 12. 8. 2022. Cena za osobu je 130,-€ , zahŕňa ubytovanie na 3 noci s polpenziou plus cestovné. Odchod autobusu bude 09. 08. ráno o 7.00 z parkoviska vedľa obchodného domu Billa pri železničnej stanici v Leviciach. Prihlasujte sa u pani Evy Hajdamárovej, kontakt nájdete na výveske.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan