15. nedeľa v cezročnom období- 10. 07. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Od pondelka 4. júla sú zmeny v Bohoslužobnom poriadku v prázdninovom režime. Vo farskom kostole: sväté omše o 6.45 sú iba v utorok, štvrtok a v sobotu, s výnimkou prvých piatkov. Po maďarsky v pondelok, stredu a v piatok zatiaľ do 15. júla o 16.30. Sväté omše o 18.00 sú nezmenené. V nedeľu vo farskom kostole sv. Michala ráno o 7.30, o 8.45 po maď., 10.30 a 18.00.

 V kostole sv. Jozefa cez prázdniny nie sú sväté omše.

 Pozývame na škapuliarsku púť do Topoľčianok v nedeľu 17. 7. Môžete sa už zapisovať v sakristii farského kostola. Poplatok sa bude platiť priamo v autobuse. Za členov Ružencového bratstva sa uhradí poplatok z finančných prostriedkov bratstva. Odchod autobusu je o 7.00 spred fary v meste.

 Na tretiu nedeľu 17. 7. môžete pri všetkých svätých omšiach odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala.

 Spolok svätého Vincenta prosí rodičov a deti o hračky, lopty a hry, ktoré by deti darovali našim a ukrajinským deťom. Priniesť ich môžete do Vincentíka – Dom služieb, Poľná 6, každý pondelok od 15:30 do 17:00. Deťom vopred ďakujeme za darované hračky, ktorými urobia radosť deťom, ktoré hračky nemajú.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan