16. nedeľa v cezročnom období– 23. 07. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Dnes 23. 7. (nedeľa) je Svetový deň starých rodičov a seniorov. Nezabudnime na nich v našich modlitbách a obetujme aj trocha

času s nimi.

 

Budúcu nedeľu 30. 7. bude o 10.30 slávnostná sv. omša na levickej kalvárii. Celebrovať bude vdp. Ľubor Gál, farár farnosti Nová Ves nad Žitavou. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Srdečne ďakujeme aj za štedré milodary, ktoré posielate na náš farský účet:

   SK18 0900 0000 0000 2861 1284

   Nech dobrotivý Boh bohato odmení vaše obety.

 

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

                                                   

 

                                   Mons. Ján Bednár, farár dekan