15. nedeľa v cezročnom období– 16. 07. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 V nedeľu 16. 7. môžete prispieť svojím milodarom na energie a ďalšie plánované opravy našich kostolov. Nech Pán požehná vašu obetavosť!

 Túto nedeľu 16. 7. o 13.30 vykonáme pastoračnú návštevu v Jeseni života na Družstevníckej ulici.

 Fotky zo slávnosti sviatosti birmovania si môžete ísť vyzdvihnúť vo farskom kostole po svätých omšiach.

 Od pondelka 17. 7. do piatku 21. 7. bude prebiehať farský denný tábor s pestrým programom, ktorý bude vždy končiť svätou omšou v Kostole sv. Jozefa o 16.00 pre rodičov detí aj pre ostatných veriacich.

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré nám posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan