14. nedeľa v cezročnom období– 09. 07. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Opakujeme oznamy: Počas prázdnin nebude v kostole sv. Jozefa nedeľná svätá omša za účasti detí o 10.00. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole sväté Michala: 7.30, 8.45 maď., 10.30 a o 18.00.

 Vo všedné dni od pondelka 3.7. sú sväté omše v prázdninovom režime: v slovenskom jazyku ráno o 6.45 – utorok a štvrtok, a na prvý piatok v mesiaci; v sobotu o 7.30; večer každý deň o 18.00. V maďarskom jazyku v stredu o 16.30.

 Ružencové bratstvo organizuje 16. 7. púť do Topoľčianok na počesť Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej). Odchod autobusu je o 7.00 spred fary v meste. Poplatok za autobus je 5,-€ pre nečlenov, členovia Ružencového bratstva majú hradené z prostriedkov bratstva. Zapisujte sa v sakristii farského kostola.

 Modlitby v Mariánskom večeradle budú po prázdninách opäť od 2. septembrovej nedele.

 Fotky zo slávnosti sviatosti birmovania si môžete ísť vyzdvihnúť vo farskom kostole po svätých omšiach.

 V nedeľu 16. 7. môžete prispieť svojím milodarom na energie a ďalšie plánované opravy našich kostolov. Nech Pán požehná vašu obetavosť!

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré nám posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan