14. nedeľa v cezročnom období- 03. 07. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca bola vo výške 772,-€. Už je odoslaná. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!

 Dnes 3. 7. popoludní o 15.00 vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej sviatosti do farského kostola sv. Michala s obvyklým modlitbovým programom: Korunka Božieho milosrdenstva, tichá poklona, modlitba posvätného ruženca, pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci, požehnanie náboženských predmetov, eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.

 Od pondelka 4. júla budú zmeny v Bohoslužobnom poriadku v prázdninovom režime. Vo farskom kostole: sväté omše o 6.45 sú iba v utorok, štvrtok a v sobotu, s výnimkou prvých piatkov. Po maďarsky v pondelok, stredu a v piatok zatiaľ do 15. júla o 16.30. Sväté omše o 18.00 sú nezmenené. V nedeľu vo farskom kostole sv. Michala ráno o 7.30, o 8.45 po maď., 10.30 a 18.00.  V kostole sv. Jozefa cez prázdniny nie sú sväté omše.

 V utorok 5. 7. je liturgická slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše sú všetky po slovensky a iba vo farskom kostole sv. Michala o 7.30, 10.30, 18.00.

 DVD a fotky zo slávnosti sviatosti birmovania si môžete ísť vyzdvihnúť k pani Zakarovej vo Foto Fuji.

 Spolok svätého Vincenta prosí rodičov a deti o hračky, lopty a hry, ktoré by deti darovali našim a ukrajinským deťom. Priniesť ich môžete do Vincentíka – Dom služieb, Poľná 6, každý pondelok od 15:30 do 17:00. Deťom vopred ďakujeme za darované hračky, ktorými urobia radosť deťom, ktoré hračky nemajú.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan