13. nedeľa v cezročnom období- 26. 06. 2022

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Pri svätej omši v sobotu večer a v nedeľu 26. 06. pri všetkých svätých omšiach je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca tzv. „Halier svätého Petra.” Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!

 V stredu 29. 06. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Už v utorok večer o 18.00 je svätá omša na vigíliu a v stredu sú sv. omše vo farskom kostole sv. Michala o 6.45, 16.30 maď. a o 18.00.

 V kostole sv. Jozefa bude svätá omša o 16.30, pri ktorej poďakujeme za všetky Božie dary a milosti počas školského roka spevom Teba, Bože chválime. Po svätej omši pozývame deti, mládež, aj dospelých na farský dvor. Pre deti pripravíme rôzne športové hry. Okrem toho bude aj výborné občerstvenie. Srdečne ste očakávaní.

 K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v štvrtok a piatok od 16.00. Chorých navštívime v dohodnutých časoch.

 Nasledujúcu nedeľu 3. 7. už nebude počas prázdnin v kostole sv. Jozefa svätá omša o 10.00.

 Od budúceho týždňa je už možnosť vyzdvihnúť DVD zo sviatosti birmovania u pani Zakarovej vo Foto Fuji.

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár dekan