1. nedeľa v pôstnom období – 18. 02. 2024

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

1. nedeľa v pôstnom období – 18. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk V stredu 14. 2. Popolcovou stredou sme vstúpili do Veľkopôstneho obdobia, ktoré je časom počúvania Božieho slova a obrátenia, zmierenia s Bohom a s bratmi, častejšieho oddávania sa kresťanskému pokániu: modlitbe, pôstu a almužne.

V pôstnom období sa modlievame v stredu a v piatok o 17.30 pobožnosť Krížovej cesty , v nedeľu o 15.00 na Kalvárii za každého počasia po slovensky. Po maďarsky v piatok o 16.50 a v nedeľu o 16.00 na Kalvárii. Po Krížovej ceste bude pre záujemcov sprístupnená vyhliadková veža.

Dnes, na prvú pôstnu nedeľu 18. 2. sa uskutoční jarná zbierka na Charitu.

Zopakujeme dôležité termíny: Termíny prvého svätého prijímania v r. 2024 v našej farnosti budú takto: v nedeľu 12. 5. o 10.30 I. ZŠ A. Kmeťa, IV. ZŠ Pri Podlužianke a ZŠ Narnia. A v nedeľu 26.5. o 10.30 II. ZŠ na ul. sv. Michala a VII. ZŠ na Školskej ulici. Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí pred prvým svätým prijímaním s podrobnými informáciami bude po Veľkej noci v kostole sv. Jozefa 14. apríla o 15.00 I.ZŠ, IV. ZŠ a ZŠ Narnia;o 16.30 II.ZŠ a VII.ZŠ.

Prvé sväté prijímanie po maďarsky bude v nedeľu 5. 5. pri svätej omši o 8.45. Sviatosť birmovania po maďarsky bude v sobotu 18. 5. o 10.00 vo farskom kostole.

Termín birmovky po slovensky je stanovený v našej farnosti na sobotu 29. 6. o 10.00 vo farskom kostole sv. Michala. Stretnutie s rodičmi birmovancov bude v máji. Dátum vám oznámime v predstihu.

Na budúcu, druhú, pôstnu nedeľu 25. 02. vás prosíme o milodar na energie a opravy našich chrámov.

Katolíckych novinách nájdete podnetné duchovné čítania, zamyslenia a úvahy k plodnému prežívaniu Veľkopôstneho času. Povzbudzujeme vás k ich čítaniu.

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284
Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Mons. Ján Bednár, farár