29. nedeľa v období cez rok – 22. 10. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

Srdečne ďakujeme za milodary na energie a plánované opravy a údržby našich kostolov. Nech vás Pán Boh odmení a žehná vás aj vaše rodiny!

Dnes 22. 10. je v Cirkvi Misijná nedeľa, kedy si viacej uvedomujeme našu misijnú úlohu a zodpovednosť. Po svätých omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Milí veriaci, máme pre vás pozvanie na Silvestrovskú púť do Medžugoria, ktorú organizuje pani Eva Hajdamárová. Dátum odchodu 28. 12. o 16.00 z parkoviska Billy pri železničnej stanici. Návrat je 3. 1. 2024 v nočných hodinách. Cena púte je 280,-€, zahŕňa ubytovanie, polpenziu, cestu, poistenie a preklad. Púť bude duchovne sprevádzať d.p. Ľuboslav Hromják. Prihlasujte sa u pani Hajdamárovej na tel. č. 0908 170 815.

Dnes 22. 10. vás pozývame na Mariánske Večeradlo do farského kostola o 16.30.

V rámci celoslovenskej iniciatívy Vincentínskej rodiny „Boj proti hladu“ ako každoročne, aj teraz budete môcť zakúpiť v nedeľu 29. 10. za dobrovoľný milodar perníkové srdiečka, ktoré napiekli naše sestry z Konferencie sv. Jozefa (Spolku sv. Vincenta de Paul).

Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

  Ján Bednár, farár, dekan