11. Nedeľa v Cezročnom období – 18. 06. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Prosíme vás o milodary na dofinancovanie obnovy lavíc vo farskom kostole a na energie dnešnú nedeľu 18.6. Nech dobrotivý Boh bohato odmení vašu štedrosť.

 V pondelok 19.6. sa po rannej svätej omši stretnú na spoločných modlitbách členovia Misijného Združenia Ducha Svätého.

 V utorok 20. 6. bude z príležitosti konca školského roka stretnutie všetkých katechétov o 15.00 na fare.

 Na budúcu nedeľu 25. 6. je v Cirkvi vyhlásená zbierka na dobročinné diela Svätého Otca v najchudobnejších krajinách sveta.

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré nám posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan