12. nedeľa v cezročnom období– 25. 06. 2023

Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk

 Pri svätej omši v sobotu večer a v nedeľu 25. 06. pri všetkých svätých omšiach je zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca tzv. „Halier svätého Petra.“ Všetkým úprimné Pán Boh zaplať!

 Dnešnú nedeľu 25. 6. popoludní vykonáme pastoračnú návštevu v Jeseni života na Družstevníckej ulici.

 Dnes popoludní vás pozývame do Mariánskeho Večeradla v kostole sv. Michala o 16.30.

 V pondelok 26. 6. vás o 18.00 pozývame na slávnostnú koncelebrovanú svätú omšu z príležitosti ročníkového stretnutia spolubratov kňazov pána dekana. Hlavným celebrantom bude emeritný gréckokatolícky arcibiskup Mons. Ján Babjak a kazateľom rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

 V štvrtok 29. 06. je cirkevne prikázaný sviatok, slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Už v stredu večer je svätá omša o 16.30 maď. a o 18.00 slov. zo slávnosti a v štvrtok sú sv. omše vo farskom kostole sv. Michala o 6.45,16.30 a o 18.00 všetky po slovensky.

 V kostole sv. Jozefa bude 29. 6. svätá omša o 16.30, pri ktorej poďakujeme za všetky Božie dary a milosti počas školského roka spevom Teba, Bože chválime. Po svätej omši pozývame deti, mládež, aj dospelých na farský dvor. Pre deti pripravíme rôzne športové hry. Okrem toho bude aj výborné občerstvenie. Srdečne ste očakávaní.

 Kresťanská policajná asociácia Vás srdečne pozýva v piatok 30. 06 o 17.00 na Kalváriu na ekumenickú bohoslužbu, ktorú bude viesť vojenský ordinár Mons. František Rábek spolu s generálnym duchovným ekumenickej pastoračnej služby, vojenským biskupom plk. Mgr. Viktorom Sabom.

 Nasledujúcu nedeľu 3. 7. už nebude počas prázdnin v kostole sv. Jozefa svätá omša o 10.00.

 Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom za milodary, ktoré nám posielate na náš farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete na našej webovej stránke Fara Levice

Nájdete nás aj na facebooku – Farnosť sv. Michala archanjela – Levice mesto alebo Facebook Fara Levice

Mons. Ján Bednár, dekan