Účasť na svätých omšiach

Režimy, ktoré určovali účasť na svätých omšiach sú zrušené

Na svätých omšiach sa môžu zúčasniť už aj nezaočkovaní. Naďalej treba dodržať všetky platné hygienické predpisy: dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, prekrytie dýchacích ciest

Nakoľko sa vírus neustále šíri , prosíme vás, aby ste dodržiavaním týchto nariadení chránili blížnych aj seba. Dávajme pozor na seba navzájom.