Celodenná Eucharistická adorácia vo farskom kostole sv. Michala archanjela 23. 11. 2023

Celodenná Eucharistická adorácia vo farskom kostole sv. Michala archanjela 23. 11. 2023