Biblická olympiáda – blahoželanie

V dňoch 23. a 24. mája sa v Šaštíne uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblic-kej olympiády. V sprievode svojich učiteľov sa Biblickej olympiády zúčastnilo 60 žiakov a študentov z takmer všetkých diecéz, ktorí súťažili v dvoch kategóriách (základné a stredné školy) prostredníctvom trojčlenného družstva. V kategórii – Základné školy – obsadili pekné druhé miesto žiaci: Erik Valent, Beáta Mederlyová, Margaréta Valentová – zo Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach. Úspešným žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme a ďakujeme za pekné re-prezentovanie nášho biskupstva.