Uncategorized

On Top

Recent Stories

11. nedeľa v období cez rok – 16. 06. 2024

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes 16.6. je tretia nedeľa v mesiaci, kedy vás prosíme o milodary na

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024

10. nedeľa v období cez rok – 09. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes, 9.6. o 15.00 prosíme všetkých birmovancov spolu s rodičmi, aby prišli do

9. nedeľa v období cez rok – 02. 06. 2024

9. nedeľa v období cez rok – 02. 06. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes, 2.6.vás pozývame na poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti do farského kostola.

Biblia – veľký príbeh a my v ňom

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk V dňoch 20. – 22.5.2024 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule konalo

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 26. 05. 2024

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 26. 05. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Slávime nedeľu Najsvätejšej Trojice. Dnes, 26.5. vás pozývame k modlitbám v Mariánskom Večeradle do farského

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19. 05. 2023

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 19. 05. 2023 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Slávime nedeľu Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí Veľkonočné obdobie a začína liturgické

Social Media

New Posts

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Trend

Most Popular Stories