Novinky

On Top

Recent Stories

2. nedeľa v pôstnom období – 25. 02. 2024

2. nedeľa v pôstnom období – 25. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnes 25. 02.na druhú, pôstnu nedeľu vás prosíme o milodar na energie a opravy

Úmysly apoštolátu modlitby:FEBRUÁR

Úmysly apoštolátu modlitby – FEBRUÁR Za nevyliečeteľne chorých Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú

1. nedeľa v pôstnom období – 18. 02. 2024

1. nedeľa v pôstnom období – 18. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk 1. nedeľa v pôstnom období – 18. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto,

6. nedeľa v cezročnom období – 11. 02. 2024

5. nedeľa v cezročnom období – 04. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Dnešnú nedeľu 11.2. popoludní pozývame na modlitby do Mariánskeho Večeradla do farského

5. nedeľa v cezročnom období – 04. 02. 2024

5. nedeľa v cezročnom období – 04. 02. 2024 Rímskokatolícka cirkev farnosť Levice-mesto, www.faralevice.sk Na prvú nedeľu 4.2. popoludní pozývame na Eucharistickú adoráciu do farského kostola

Social Media

New Posts

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Trend

Most Popular Stories